วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554

กำหนดการประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2554

22 ส.ค.54 10.48 น. สภาเทศบาลเมืองราชบุรีกำหนดการประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2554 ในวันที่ 22 ส.ค. 54 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: