วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เปิดรับนิสิตปริญญาโท

23 ก.ค.54 : 11:49  - อบจ.ราชบุรี ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ กำหนดเปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2554 (รุ่นที่ 11) ณ ศูนย์การศึกษา อบจ.ราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้ - 7 ก.ย.2554 สอบถามรายละเอียด โทร.0-3233-8601

ไม่มีความคิดเห็น: