วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

กำหนดเลือกตั้งซ่อม สจ.เขต 3 ราชบุรี

23 ก.ค.54 : 11:53 - ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ อบจ.ราชบุรี กำหนดการเลือกตั้ง สจ.ราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 (เทศบาลเมืองโพธาราม  ต.คลองข่อย เทศบาล ต.เจ็ดเสมียน ต.เจ็ดเสมียน และ ต.ดอนทราย) แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 28 ส.ค.2554

ไม่มีความคิดเห็น: