วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

พิธีต้อนรับและให้โอวาททหารใหม่ ผลัดที่1/2554

14:48น. กองพลพัฒนาที่ 1 ได้กำหนดจัดพิธีต้อนรับและให้โอวาทแก่ทหารใหม่ พร้อมทั้งแนะนำตัวผู้บังคับบัญชาให้กับทหารใหม่ได้รับทราบ กำหนดพิธีในวันที่ 19 พ.ค. 54 เวลา 08:30น. ณ ลานพื้นแข็งสนามหน้ากองบัญชาการกองพลพัฒนาที่1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: