วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2554

พิธีเปิดการฝึกอบรมและมอบเครื่องคอมพิวเตอร์

10:26น. ธ.ออมสินเขตราชบุรี ได้ประสานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจ.ราชบุรี ให้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองยกระดับจากกองทุนหมู่บ้าน ขึ้นเป็นสถาบันการเงินชุมชน โดยเข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรมสถาบันการเงินชุมชนและมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่กองทุนหมู่บ้าน ในวันที่ 3-4 พฤษภาคม 54 เวลา 09:00น. ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: