วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกกต.

16:20น. สนง.กกต.ราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผอ.การเลือกตั้งและกกต.ประจำเขตเลือกตั้งที่ 1-5 สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ 28 มี.ค.54 - 27 เม.ย 54 ณ สนง.กกต.จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: