วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2554

พิธีเปิดงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทยปี54

15:46น. สนง.วัฒนธรรม จ.ราชบุรี กำหนดจัดกิจกรรมวันสัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทยปี54 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 7 เม.ย. 54 เวลา19:00น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: