วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2554

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูสมุทรรัตนวัฒน์(ปาน อาภสฺสโร)

12:49น. งานพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูสมุทรรัตนวัฒน์(ปาน อาภสฺสโร)อดีตเจ้าอาวาสวัดแก้วเจริญ ในวันที่ 23-25 เม.ย. 54 ณ วัดแก้วเจริญ ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ไม่มีความคิดเห็น: