วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554

เทศบาลเมืองราชบุรี จัดกิจกรรม"วันท้องถิ่นไทย"

15.27 น. เทศบาลเมืองราชบุรี กำหนดจัดกิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย"
เพื่อเป็นการรำลึกถึงการกำเนิดการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย
ขอเชิญประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน ในวันที่ 17 มี.ค 54 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ณ สนง.เทศบาลเมืองราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: