วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554

"ประกาศบุคคลสูญหาย"

15.56 น. สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ จ.นครศรีธรรมราช ได้แจ้งว่าว่าบุตรชายของนางลัดดา มานพ ชื่อเด็กชาย ณัฐพลหรือน้องอานัส พูลสวัสดิ์ อายุ2ปี 3เดือน ได้ออกจากบ้านพร้อมนายนเรศ พูลสวัสดิ์ ซึ่งเป้นบิดา ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย 53 ต่อมาในวันที่ 26 พ.ย 53 ได้พบศพนายนเรศ ที่ป่าชายเลน แต่ไม่พบบุตรชายเกรงว่าเด็กชายณัฐพลหรือน้องอานัส จะไม่ปลอดภัย หากท่านมีข้อมูลหรือเบาะแสกรุณาแจ้ง
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ จ.ราชบุรี โทร. 032-337620

ไม่มีความคิดเห็น: