วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554

"ค่ายเสริมกาย สร้างจิต เพื่อชีวิตใหม่"

11:00น. ศตส.จ.รบ. กำหนดจัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด "ค่ายเสริมกาย สร้างจิต เพื่อชีวิตใหม่" โดยมีเป้าหมายจำนวน 100 คน ในระหว่างวันที่ 23-29 มี.ค 54 กำหนดพิธีเปิดโครงการครั้งนี้ ในวันที่ 25 มี.ค 54 เวลา10:00น. ณ กองพันพัฒนาที่1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: