วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554

รับสมัครการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์

10:50น. สงน.วัฒนธรรม จ.ราชบุรี ได้เปิดรับสมัครการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
เนื่องในสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2554 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 เม.ย 54
และกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 7 เม.ย 54 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี
สามารถสมัครโดยตรงได้ที่ สนง.วัฒนธรรม จ.ราชบุรี โทร.032-322786 , 089-0240822
ดูรายละเอียดได้ที่
http://province.m-culture.go.th/ratchaburi/

ไม่มีความคิดเห็น: