วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554

โครงการบัณฑิตน้อย ปี 54

14.22 น. โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง กำหนดจัดโครงการบัณฑิตน้อยขึ้น
เพื่อให้เด็กปฐมวัยที่ผ่านการเตรียมความพร้อมได้เกิดความภูมิใจในตนเอง
และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ในวันที่ 18 มี.ค 54 เวลา 9.00น.

ณ โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง ติดต่อโทร.0-3232-1184

ไม่มีความคิดเห็น: