วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2554

รับสมัครบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ

15.25น. วัดศิริเจริญเนินหม้อ(โคกหม้อ)ได้กำหนดจัดงานบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติขึ้นจำนวน 99 รูป
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา ระหว่าง วันที่ 1-9 เม.ย 54 ติดต่อแจ้งความประสงค์ขอรับเป็นเจ้าภาพและสมัครบรรพชาสามเณร ได้ที่ พระครูสิริสุวัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดศิริเจริญเนินหม้อ(โคกหม้อ) ที่คณะกรรมการจัดงานได้ทุกวัน
หรือโทร 032-316417,086-1741195,0818551264

ไม่มีความคิดเห็น: