วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554

พิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียนและประกาศนียบัตร ประจำปี53

11:54น. ทางรร.วัดเขาวังกำหนดจัดงานพิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียน นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 343 คน และ ประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน174คน ประจำปี53 ในวันที่29 มี.ค 54 เวลา9:00น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียติ รร.วัดเขาวัง อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: