วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2554

สีสันสงกรานต์ราชบุรี ครั้งที่1

11:27 น. ททท.สนง.เพชรบุรี ร่วมกับสนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจ.ราชบุรี เทศบาลจ.ราชบุรี จังหวัดราชบุรี และชมรมธุรกิจการท่องเที่ยวราชบุรี กำหนดจัดงานสีสันสงกรานต์ราชบุรีครั้งที่1 ในวันที่ 13-17 เม.ย.54 เวลา 15.00น.-17.00น. ณ ถ.วรเดช ริมแม่น้ำแม่กลอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: