วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ประกาศรับสมัครกรรมการการเลือกตั้ง

17:18 น. สนง.กกต.จ.ราชบุรี ประกาศรับสมัครกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก ระหว่างวันที่ 7- 11 มี.ค.54 ณ สนง.กกต.จ.ราชบุรี และสนง.เทศบาลต.ดำเนินสะดวก ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.30 น. และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์ 032-327-439-40 สนง.กกต.จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: