วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

รับสมัคร นศ.ม.รามคำแหง

15:37 น. ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์ ได้รับมอบหมายจาก ม.รามคำแหง ให้เป็นศูนย์สอบส่วนภูมิภาคประจำจ.ราชบุรี ซึ่งม.รามคำแหง รับสมัครนักศึกษาส่วนภูมิภาคปีการศึกษา 2554 เปิดรับสมัคร 4 สาขาวิชา คือ นิติศาสตร์,บริหารรัฐกิจ,บริหารทั่วไป และสื่อสารมวลชน ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 16 พ.ค.54 จบ ม.6 หรือ ม.3 ก็เรียนรามฯได้ ผู้สนใจโปรดติดต่อขอทราบรายละเอียด และซื้อใบสมัครได้ที่ ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์ ทุกวันเวลาราชการ โทรศัพท์ 032-337039

ไม่มีความคิดเห็น: