วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เดิน-วิ่งกาชาดเที่ยวราชบุรี 54

16:44 น. จังหวัดราชบุรี กำหนดพิธีเปิดการแข่งขันเดิน-วิ่งกาชาดเที่ยวราชบุรี ปี54 ในวันที่ 26 ก.พ.54 เวลา 06.00 น. ณ สนามกีฬากลางจ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: