วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

พัฒนาอาสาสมัครป้องกันภัยฯ

16:16 น. อบจ.ราชบุรี และสนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ.ราชบุรี กำหนดพิธีเปิดโครงการพัฒนาการปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจ.ราชบุรี ในวันที่ 22 ก.พ.54 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น4 อบจ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: