วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554

ประกาศรับสมัคร กกต.อบต.หนองโพ

15:55 น. เนื่องจาก นายก อบต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี จะหมดวาระในวันที่ 17 มี.ค.2554 กกต.จังหวัดราชบุรี จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ อบต.หนองโพ ในวันที่ 24-28 ม.ค.2554 ณ สำนักงาน กกต.ราชบุรีและ ที่ทำการ อบต.หนองโพ รายละเอียด โทร.0-3232-7439-40

ไม่มีความคิดเห็น: