วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2554

ประชุมซักซ้อม กาชาดเที่ยวราชบุรี 2554

16:57 น. คณะกรรมการจัดงาน กาชาดเที่ยวราชบุรีปี 2554 กำหนด การประชุมซักซ้อมและติดตามการดำเนินการจัดกิจกรรม งานกาชาดเที่ยวราชบุรี ปี2554 ในวันที่ 20 ม.ค.54 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น3 ศาลากลางจ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: