วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2554

เชิญส่งผลงานประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 13

10:00 น. สถาบันลูกโลกสีเขียว กำหนดส่งผลงานเขาประกวด "รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 13 ประจำปี 2554"  ในหัวข้อ "วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า" ผลงานประเภทชุมชน บุคคล และกลุ่มเยาวชน ตั้งแต่บัดนี้-31 ม.ค.2554, ประเภทงานเขียน ความเรียงเยาวชน และสื่อมวลชน เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้-30 มิ.ย.2554  สอบถามรายละเอียด โทร.0-2537-2146, 0-2537-1831 เว็บไซต์ http://www.pttplc.com/

ไม่มีความคิดเห็น: