วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เล่า-ร้อง เพื่อน้องฉลาด

15:25 น. ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี กำหนดจัดกิจกรรม "เล่า-ร้อง เพื่อน้องฉลาด" ในวันที่ 18 พ.ย.53 ณ อาคารสโมสรเสือป่า ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่4 ราชบุรี ตั้งแต่เวลา 09.00น. เป็นต้นไป

ไม่มีความคิดเห็น: