วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2553

สัมมนา"ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ"

12:40 น. คณะกรรมมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สนง.คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง" ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมพ.ศ...." ในวันที่ 7 ต.ค.53 เวลา 08.30 น.- 17.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมคุ้มสุพรรณ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: