วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ทอดกฐินสามัคคี

12:36 น. วัดนาหนอง กำหนดการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2553 ในวันที่ 30 ต.ค.53 เวลา 13.00 น . ณ วัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: