วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

12:29 น. จ.ราชบุรี กำหนดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันพุธที่ 28 ก.ค.2553 ณ บริเวณตลาดเมืองทอง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี เวลา 09:00-16:30 น. ในงานมีกิจกรรมให้บริการคลินิกด้านต่างๆ ได้แก่ คลินิกดิน,พืช,ข้าว,ปศุสัตว์,ประมง,ชลประทาน,สหกรณ์,บัญชี,กฏหมาย ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น: