วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ตลาดเก่าโคยกี๊เปิดทุกวัน

09:12 น. เทศบาลเมืองราชบุรี แจ้งให้ทราบว่า ในช่วงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค 2 ที่จังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 6-16 ก.ค.53 นี้  ตลาดเก่าโคยกี๊ กำหนดเปิดขายทุกวัน (เดิมเปิดเฉพาะศุกร์ เสาร์และอาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 16:00-22:00 น. เพื่อให้นักกีฬาจากจังหวัดต่างๆ ที่มาแข่งขัน ได้มีโอกาสมาจับจ่ายซื้ออาหารและซื้อของ

ไม่มีความคิดเห็น: