วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

กีฬาสานสัมพันธ์ประกันสังคม (ภาคกลาง) ครั้งที่ 4

16.20 น.

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดโครงการการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ประกันสังคม ครั้งที่ 4 (ภาคกลาง) ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-16.00 น. ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: