วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 39

16.30 น.

โรงเรียนดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี กำหนดจัดการแข่งขัน มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 29-31 ส.ค.2555 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยจะมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 29 ส.ค.2555 เวลา 09.30 น.

ไม่มีความคิดเห็น: