วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

มหกรรม รวมพลังวัยซน ก้าวพ้นยาเสพติด ภาคเยาวชน ภาค 7 ประจำปี 2555

14 มิ.ย.55  เวลา 16.25 น.

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์และชมรมกล้าแผ่นดินราชบุรี เตรียมจัดงานมหกรรมรวมพลังวัยซน ก้าวพ้นยาเสพติด ภาคเยาวชน ภาค 7 ประจำปี 2555 ในวันที่ 15 มิ.ย.2555 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณเขื่อนรัฐประชาพัฒนา 

ไม่มีความคิดเห็น: