วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

โครงการค่ายฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

อบจ.ราชบุรี ร่วมกับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จ.ราชบุรี และกองพลพัฒนาที่ 1 กำหนดเปิดอบรมโครงการค่ายฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 13 ก.พ.-13 มี.ค.2555 ณ กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์

ไม่มีความคิดเห็น: