วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

แถลงข่าววันเชิดชูเกียรตินายขนมต้ม

มรภ.จอมบึง กำหนดแถลงข่าวการจัดงาน "ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงร่วมใจ วันเชิดชูเกียรตินายขนมต้ม" วันพุธที่ 22 ก.พ.2555 เวลา 12:00-14:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: