วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

วัดวชิราลงกรณวราราม โคราช จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

วัดวชิราลงกรณวราราม ร่วมกับ อ.ปากช่อง, สนง.วัฒนธรรม จ.นครราชสีมา, สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 และ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 กำหนดจัดโครงการ "บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี 2555" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช "85 พรรษา 5 ธันวามหาราช" และเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ "57 พรรษา 2 เมษายน 2555"  ขอเชิญร่วมส่งเยาวชนอายุ 7-14 ปี เข้าร่วมโครงการบรรพชาในวันที่ 1 เม.ย.2555 เวลา 13:00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดวชิราลงกรณวราราม ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา สอบถามรายละเอียด โทร.08-1186-0935,08-0488-1366,08-9161-1975

ไม่มีความคิดเห็น: