วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555

กำหนดงานราชบุรีไชน่าทาวน์ 2012

วันที่ 11 ม.ค.55 @ 16.56 น. สนง.เทศบาลเมืองราชบุรี กำหนดจัดงานราชบุรีไชน่าทาวน์ 2012 ระหว่างวันที่ 22 - 26 ม.ค. 55 ณ บริเวณถนนอัมรินทร์ - ถนนวรเดช

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

การจัดงานควรที่จะพัฒนา ความทันสมัยให้มากกว่าปีที่ผ่านมา และควรให้ยิ่งใหญ่ ริมน้ำพื้นที่เป็นกระเบื้องควรทำความสะอาดให้น่าดู ต้นไม้ควรจะให้น้ำเป็นประจำจะได้สดชื่น