วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กำหนดงานวันเด็กแห่งชาติโรงไฟฟ้าราชบุรี ประจำปี 2555

วันที่ 13 ธ.ค.54 @ เวลา 17.13 น. บ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด กำหนดงานวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้ชื่อ งานวันเด็กแห่งชาติโรงไฟฟ้าราชบุรี ประจำปี 2555 ขึ้นในวันที่ 13 ม.ค. 55 ระหว่างเวลา 09.00 น. - 14.00 น. ณ โรงไฟฟ้าราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: