วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

รับสมัครนศ.หลักสูตรระยะสั้น

วันที่ 17 พ.ย.54 @ เวลา 16:58 น. วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 91 ปีการศึกษา 2554 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย.54 - 6 ม.ค.55 ที่วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เบอร์ 0-3232-1903 ต่อ 112

ไม่มีความคิดเห็น: