วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ขอเชิญชาวราชบุรีผู้มีจิตอาสาสร้างสีสันวันลอยกระทงให้คนต่างด้าว

9 พ.ย.2554 @09:12 น.ขอเชิญผู้มีจิตอาสา ร่วมสร้างสีสันวันลอยกระทงให้ผู้ประสบอุทกภัยชาวต่างด้าว กว่า 300 คน ในวันที่ 10 พ.ย.2554 เวลา 14:00-20:00 น. ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี เลขที่ 113 หมู่ 10 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

ไม่มีความคิดเห็น: