วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554

รับบริจาคโลหิตทุกหมู่

วันที่ 20 ต.ค.54@ เวลา 17:27 น. ขณะนี้ทางโรงพยาบาลราชบุรี ต้องการขอรับบริจาคโลหิตทุกหมู่เป็นจำนวนมาก เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย จึงขอเชิญผู้สนใจที่มีอายุระหว่าง 17- 60 ปี ที่มีน้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไปและมีสุขภาพแข็งแรงดี สามารถบริจาคโลหิตได้ที่ ธนาคารโลหิตโรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา 08.30-21.00 น. ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 032-719600 ต่อ 1254,1751

ไม่มีความคิดเห็น: