วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554

กำหนดประชุมวิสามัญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี

30 ส.ค.54 เวลา 17:42 น. คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี    กำหนดการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2554 เพื่อชี้แจงเรื่องที่สหกรณ์ฯ นำเงินไปลงทุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อมวลชนต่างๆ ในวันเสาร์ที่ 3 ก.ย.54 เวลา 09:00 น.ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: