วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เททองหล่อรูปเคารพพระโพธิสัตว์กวนอิม

วันที่ 12 ส.ค.54 เวลา 14:08 น. สมาคมวัฒนธรรมวิถีพุทธไทยจีน องค์กรสาธารณกุศล กำหนดพิธีเททองหล่อรูปเคารพพระโพธิสัตว์กวนอิม องค์ต้นแบบขนาดความสูง 2.10 เมตร ในวันที่ 15 ส.ค.54 เวลา 17.30 น. ณ บริเวณมณฑลพิธีหน้าอนุสาวรีย์รัชกาลที่1 ริมถนนเพชรเกษม อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: