วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ประชุมสภาเทศบาลเมืองโพธาราม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2554

16 ส.ค.54 15.46 น. สภาเทศบาลเมืองโพธาราม กำหนดการประชุมสภาเทศบาลเมืองโพธาราม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2554 ในวันที่ 19 ส.ค. 54 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองโพธาราม ชั้น 3

ไม่มีความคิดเห็น: