วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ประกาศหาบุคคลสูญหาย

15.46 น. สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ราชบุรี ขอความร่วมมือปชส.ประกาศหาคนสูญหาย ชื่อ น.ส.กนกอร อุปภักดี อายุ 23 ปี หายออกจากบ้านเมื่อ 23 ต.ค. 53 อยู่บ้านเลขที่ 137 ม.5 ต.หนองปล่อง อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ หากท่านมีข้อมูลหรือเบาะแสกรุณาแจ้ง สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ราชบุรี โทร. 032-337620 และสนง.พัฒนาสังคมฯ จ.บุรีรัมย์ โทร.044-614481,044-611050

ไม่มีความคิดเห็น: