วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ประชุมประเมินผลโครงการอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่กลองครั้งที่ 3/2554

วันที่ 24 มิ.ย.54 เวลา 14:55 น. สนง.ทรัพยากรน้ำภาค7 กำหนด การประชุมประเมินผลโครงการอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่กลองเฉลิมฉลอง 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 3/2554 ในวันที่ 30 มิ.ย.54 ณ ห้องประชุมสนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: