วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2554

โครงการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน ประจำปี 2554

09.44 น. สนง.วัฒนธรรมจ.ราชบุรี จัดโครงการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน ประจำปี 2554 ในวันที่ 28 มิ.ย.54 ณ วัดเขาวัง (ศาลาจอมพลผิน) จ.ราชบุรี กำหนดพิธีเปิดโครงการฯ เวลา 09.00 น.

ไม่มีความคิดเห็น: