วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2554

ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

15:36น. จังหวัดทหารบกราชบุรี กำหนดกิจกรรมบริจาคโลหิตขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันสถาปนาจังหวัดทหารบกราชบุรี ปีที่70 รับบริจาคในวันที่ 28 เม.ย.54 เวลา 09:00น. ณ กองร้อยจังหวัดทหารบกราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: