วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554

ฝึกครูทหารใหม่ ผลัด 1 ปี54

16:42 น. จ.ทหารบกราชบุรี กำหนดการฝึกครูทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ปี54 ในวันที่ 3 มี.ค.54 เวลา 09.30 น. ณ สนามฝึกจ.ทหารบกราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: