วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554

วันมะเร็งแห่งชาติ

16:45 น. คณะกรรมการศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลราชบุรี กำหนด จัดงานวันมะเร็งแห่งชาติ ในวันที่ 10-11 ก.พ.54 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลราชบุรี โดยงานดังกล่าวจะมีกิจกรรมธรรมะบรรยาย และบรรยายวิชาการ เรื่องการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ในวันที่ 10 ก.พ.54 ตั้งแต่เวลา09.00 น - 16.00 น. และจะมีพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสมทบกองทุนผู้ป่วยมะเร็ง ในวันที่ 11 ก.พ.54 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ถ้ามีผู้สนใจหรือผู้มีจิตศรัทธาที่มีความประสงค์จะบริจาคเงินสมทบกองทุนผู้ป่วยมะเร็งสามารถบริจาคผ่านทางธ.กรุงไทย สาขาราชบุรี ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี"มูลนิธิโรงพยาบาลราชบุรี"(กองทุนเพื่อผู้ป่วยมะเร็งฆ บัญชีเลขที่ 705-1-59940-2 หรือ ธนาณัติ/ตั๋วแลกเงิน สั่งจ่ายในนามผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: