วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553

บำเพ็ญกุศลจิตตภาวนา

15:20 น. พลตรี ธวัชชัย นุ่มนิ่ม ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่1 กำหนด พิธีบำเพ็ญกุศลจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค.53 ในวันที่ 3 ธ.ค.53 เวลา 14.30 น. ณ บริเวณพิธีลานธรรมเฉลิมพระเกียรติวัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: