วันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย รร.โพธาฯ

17 : 31 น. หน.ป้องกันฯ จ.ราชบุรี กำหนดการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยอาคารสูงในสถานศึกษา จ.ราชบุรี โดยกำหนดสถานที่ ณ รร.โพธาวัฒนาเสนี ในวันจันทร์ที่่ 28 มิ.ย.2553 เวลา 08.30 น.-15.30 น.

ไม่มีความคิดเห็น: